Työskentelystäni / Tankar bakom mitt arbete / The visions behind my work

CHRISTINE CANDOLIN TEOKSET 

Työskentelyni taustat ja suunta. 
                                                                   Olen1980-luvun alusta tehnyt pääasiassa tilateoksia ja installaatioita joiden kautta olen tutkinut mielen ja materian vuorovaikutusta ja tästä esiin nousevia ominaisuuksia. Tilateokseni ovat olleet pääasiassa isoihin tiloihin, taikka useampaan huoneeseen suunniteltuja ideakokonaisuuksia.

Mielen evoluutio, ihmisen tietoisuus ja maailman hahmottaminen eli ihmisen ja todellisuuden suhde eletyn kokemuksen kautta fenomenologisena ilmiönä, sekä se, miten ajan ja tilan kokemus ja merkityksien muodostuminen on tietoisuuden evoluution edetessä jäsentynyt, ovat aiheina jo pitkään askarruttaneet ja vaikuttaneet visuaalisen työskentelyni sisältöihin. Tutkimukseni ovat siksi haarautuneet myös luonnontieteiden alueelle etenkin filosofian kehityspsykologian ja neuropsykologian saralle, jossa mullistavia löytöjä tehdään jatkuvasti. Kysymykseni onkin; voiko taiteella kommentoida tai vaikuttaa em. kysymyksissä? Mielestäni voi ja pitääkin, koska taiteen avulla on aina asetettu kysymyksiä olevaisuuden reunaehdoista tavalla, joka tieteen alalla ei olisi mahdollista.
 Teokseni ovat siten allegorisia heijastuksia näiden pohdintojeni eri vaiheista; olen tutkinut tietoisuutta, näkemistä, hahmottamista ja merkityksien muodostumista tieteen tutkimuksen lisäksi myös eri viisaustraditioiden näkemyksiä sivuten, esim. v. 2008 Amos Andersonin museon yksityisnäyttelyssäni Matter & Light tutkin ainetta, ajatusta ja merkityksien muodostumista teoksen materiaalisen ilmiasun lisäksi mietiskelyn välityksellä; eräänlaisena fenomenologisena kokeiluna. Fenomenologian l. persoonan subjektiivisen kokemisen merkitystä maailman hahmottamisessa ja kokemisen merkityksissä yleensäkin, on vähän kerrallaan alettu uudelleen hyväksyä / ymmärtää myös länsimaisen tieteen tutkimuksen parissa. Tästä näkökulmasta 1900-luvun merkittävimpiin ajattelijoihin kuulunut filosofi Maurice Merleau-Ponty kirjoittanut teoksensa Näkyvä ja näkymätön jo v. 1964.

Käytän teoksissani videoiden ja kuvien lisäksi vaihtelevia materiaaleja; usein tekstifragmentteja, merkkejä, kirjoitettua tekstiä, valoa, graafista viivaa, maalausta, kiveä, perunajauhoa, vettä, heijastuksia, siten, että teoksen materiaalinen kokonaisuus perustuu idean esiintuomisen lisäksi karuun,- ja usein rosoiseen kauneuteen.

Vaikka teokseni nojaavatkin pohdintoihini hahmottamisesta ja näkemisestä, ne ovat pääasiassa elämyksellisesti koettavia, ja toivon niissä piilevän energian ja hiljaisuuden yhdistelmän herättävän uusia merkityksiä, ajatuksia ja tunteita.

Merleau-Pontyn sanoin: Niin kuvataiteilijalle kuin filosofillekin olemassaolevan ilmaiseminen on loputon tehtävä.

Tankar bakom mitt arbete:   

Har sedan 1980-talet arbetat med rumslig konst  och installationer.

Medvetandets evolution, människans vetande och hennes gestaltning av världen, -samt hennes handlande-, har som ämnen fascinerat mig sedan länge. Detta har således gjort starka innehållsmässiga avtryck också i mitt visuella arbete. Mina intressen har bl.a riktat sig till områden som filosofin, utvecklingspsykologin  och naturvetenskaperna.

 Mina installationer är allegoriska reflektioner av min upptäcktsfärd inom de ovan nämnda områden.

Också den pågående växelverkan mellan “sinnet och materiet”  intresserar mig som bildkonstnär oerhört mycket .- Hur vi skapar och formar vår värld, och hur den påverkar oss, och hur den utvecklats genom historiens gång- villka betingelsemönster dominerar oss i dag? Bara vetskapen av att vår mentala evolution är en pågående process känns hisnande och är en utmaning. Hur ser vi, hur upplever vi. Varför? Har studerat dessa företeelser både genom studier utvecklingspsykologi, i cognitiv psykologi och filosofi. Genom empiriska försök har jag  studerat ämnet med hjälp  av olika visdomstraditioner med att  använda meditation som ett fenomenologiskt redskap som en del av installationen LJUS & MATERIA i Amos Andersons Museum 2008.

Kan jag som bildkonstnär reflektera och göra visuella antekningar i en del av dessa företeelser,-frågan  sysselsätter mig ständigt, Dels försöker jag i min konst  forska i  hur man förnimmer ; hur vårt inre, vår perspektiv  utifrån vår  tid och  kultur samman verkar i vårt sätt att se. Dels vill jag skapa utrymmen  med allegoriskt framställda eksistentsiella eller filosofiska undertoner.

I mina verk använder jag varierande materials, från glas, betong,potatismjöl till vatten. Textfragment och skriven skrift har ända sedan 1980-talet haft stor betydelse, och syftar till tanken och medvetandet.

 I allmänhet  vill jag inte se människan och hennes omgivning som en objektiv värld, utan vill betona den postmodernistiska vinklingen i det filosofiska tänkandet : att  vår värld utvecklas i takt med hur vårt seende, vår kultur, samhälle och förnuft utvecklas.  Detta är en ständigt pågående process.

Att  tolka och uttrycka “det som finns” är en ändlös uppgift både för en filosof, och en bildkonstnär.

Mina installationer är oftast stora, flerdimensionella verk, där materialet och iden bakom verket skall materialiseras i kombination av en karg, krass skönhet.

The visions behind my work

I have been working with installations since early 1980.

Scientific research, such as neuroscience, biology and the Science of the Mind, the postmodernist, ontological and episthemological studies of perception and  interpretation of the world, have become the main inspiration and resource behind my work, and these ideas have manifested as allegorical forms in my artwork.

Evolution of the human mind, especially the interconnectedness of matter and mind and the emergent properties connected to this, are the important constituents of my studies, and can be seen as allegorical reflections in my work. In 2008 I showed the three room installation called “Matter & Light “ at the Amos Anderson Art Museum in Helsinki. In this exhibition I studied the concepts of matter, thought and meaning, combined with the ideas of the evolution of the human mind. Here I used the phenomenological tool of meditation as one of the components of this experience.

The postmodern research of cognition and seeing is a very relevant part of my work. The phenomenological, 1st-person experience , has recently regained  great interest and has become an object to the neuroscientic research. The famous European thinker and philosopher, Maurice Merleau-Ponty has written about phenomenology in his books; Phenomenologie de la Perception , already in 1945, and  Le Visible et l´invisible  in 1964. These concepts have not widely been accepted as a part of scientific research, and have only lately been “rediscovered”.

I’m often assembling my installations to fill several rooms, so that the subject matter can be sensed through the connotations of the combined materials, form, and thought.

Some of the materials I use have a transient character, like water, breeze, light, grease, and pigment powders. But also stones, steel, glass and other reflecting materials are often parts of the installations                                     I prefer to create installations  in which beauty combines with austerity, meaning and thought.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: